INSCHRIJVEN STANDHOUDERS

Voorwaarden kraamhouders, download hier!


CommercieelNiet commercieel

MaritiemNiet maritiem

en/of


Geen220V/10A (vanaf € 25,-)220V/16A (vanaf € 40,-)220V/32A (vanaf € 125,-)

Op dit evenement zijn de eisen van de VWA van toepassing, evenals de Drank- en Horecawet. U dient daarnaast zelf zorg te dragen voor verzekering van uw handels- of prive-eigendommen en het aansprakelijkheidsrisico. De Stichting Vlaggetjesdag Scheveningen, alsmede de organisatie van Vlaggetjesdag aanvaardt geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. De Stichting Vlaggetjesdag adviseert u om bij uw verzekeraar na te gaan of u gedekt ben voor genoemde zaken op Vlaggetjesdag.

U ontvangt van de organisatie, na goedkeuring van uw aanmelding een bevestiging en een factuur.
Alle bedragen genoemd in dit formulier zijn excl. BTW.