KNRM

De KNRM, de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, is zoals elk jaar weer aanwezig om de bezoekers te trakteren op een fantastische demonstratie in de eerste Scheveningse binnenhaven. De KNRM is een organisatie die al meer dan 190 jaar het hele jaar door, dag en nacht klaar staat om mensen die op zee of in het branding gebied in moeilijkheden verkeren te helpen. Of het hierbij nu gaat om een planksurfer of de bemanning van een vissersschip, als er een noodsein gegeven wordt, trekken de bemanningen van de reddingboten en kusthulpverleningsvoertuigen er op uit, ongeacht de weersomstandigheden. Dit kan zijn bij mooi zomerweer, maar ook bij een herfststorm met windkracht 11.

De KNRM heeft op 45 reddingstations de modernste reddingboten ter wereld gereed liggen voor noodsituaties. Tevens staan op diverse stations kusthulpverleningsvoertuigen klaar om hulp te verlenen op het strand en in de branding. De reddingstations van de KNRM bevinden zich langs onze Noordzee kust, de Waddenzee, de Zuidhollandse- en Zeeuwse stromen op het IJsselmeer en sinds enkele jaren ook op de ruime binnenwateren. De KNRM ontvangt geen subsidie en wordt volledig gefinancierd uit legaten, schenkingen, erfenissen en donateurbijdragen. Donateurs of ‘Redders aan de wal’, zoals de KNRM hen noemt, betalen een minimum bedrag van €  5,-  per maand en ontvangen daarvoor vier keer per jaar het rijk geïllustreerde verslag ‘De Reddingboot’.

In Scheveningen heeft het reddingstation de beschikking over een all weather havenreddingboot de Kitty Roosmale Nepveu, een kleine RIB, de Beluga en over een kusthulpverleningsvoertuig. De Scheveningse KNRM vrijwilligers bestaan een team van 35 personen die 24/7, 365 dagen per jaar oproepbaar zijn bij calamitieten.