GOUDEN HARING

Vlaggetjesdag 2019: wie krijgt De Gouden Haring?

 Zaterdag 15 juni is het weer zo ver: Vlaggetjesdag. Het jaarlijks festijn dat is gewijd aan de eerst binnengekomen haring. In vroeger dagen was het de afsluiting van de zgn. Graaitijd waarin de haringloggers werden klaar gemaakt voor de haringteelt. Die vloot is verdwenen, maar het fest niet. Aan de kade zullen historische schepen liggen  met de voormalige haringlogger SCH 236 Noordster als ‘Vlaggeschip van Schevening’.  Op Vlaggetjesdag staat de haring centraal, dus is ook nu weer een belangrijke vraag hoe die zal zijn dit jaar. Maar de kardinale vraag is natuurlijk wie dit jaar de Gouden Haring krijgt uitgereikt.

door Henk Grootveld

De Gouden Haring werd in 2014 door de Stichting Vlaggetjesdag Scheveningen ingesteld ter gelegenheid van de viering van het 500ste geboortejaar van de in 1514 geboren Scheveninger Adriaen Coenen. De visafslager, koopman en schepen die vooral bekendheid verwierf vanwege zijn bijzondere Visboeck, maar die zich als schepen ook inzette voor de belangen van Scheveningen.  De jaarlijks op Vlaggetjesdag uit te reiken wisseltrofee is bestemd  voor  de persoon, instelling of onderneming die zich op en voor Scheveningen op enigerlei wijze’ verdienstelijk heeft gemaakt. Bijvoorbeeld door zich te hebben ingezet voor de belangen van  de (haring)visserij of de havengebonden bedrijvigheid op Scheveningen, dan wel zich anderszins in de maatschappelijk-culturele of cultuurhistorische sector  heeft ingezet voor de belangen van Scheveningen en zijn geschiedenis, cultuur en folklore. Alles in de ruimste zin van het woord, aldus het Gouden Haring Reglement.

Haringlaureaat

In 2014 viel de Gouden Haring voor het eerst te beurt aan Huib Hoogenraad, onder meer wegens zijn jarenlange inzet voor Vlaggetjesdag en de vele andere vrijwilligersactiviteiten die hij in de loop der jaren heeft verricht. In 2015 werd de Gouden Haring toegekend aan de gebroeders Nico en Jasper Buijs vanwege onder meer de belangrijke rol die zij in hun hele werkzame leven hebben vervuld als werfbaas en bedrijfsleider van de Sleephelling Maatschappij Scheveningen waar tientallen loggers en andere schepen van stapel liepen. Tiny den Heijer-Schaap kreeg in 2016 de trofee onder meer vanwege ruim dertig jaar vrijwilligerschap van de Vrienden van Muzee Scheveningen, de jarenlange medewerking aan Vlaggetjesdag als boetster en het voorzitterschap van het Schevenings Vissersvrouwenkoor.  Jaap Spaans was in 2017 de gelukkige wegens al zijn activiteiten voor Scheveningen en vorig jaar werd de Gouden Haring uitgereikt aan Miech Pronk voor al zijn vrijwilligerswerk rond haven, jachtclub en Vlaggetjesdag.

Kunstwerk

De Gouden Haring bestaat uit een strak vormgegeven kunstwerk dat is ontworpen en vervaardigd door Boeg Nautic Scheveningen. Het is niet zo maar een haring op een voetje, maar een bijzonder kunstwerk.  De roestvrijstalen onderdelen zijn nog ouderwets ‘gepopnageld’. Een methode van verbinden die evenals het klinken van schepen heden ten dage niet meer wordt gebruikt en reeds daarom dit kunstwerk uniek maakt. Het bestaat uit zes stilistisch gevormde  haringen  die onder en naast elkaar van bak- naar stuurboord zwemmen,  net zoals op het wapen van Scheveningen het geval is. De voorste haring is de ‘echte’ Gouden Haring, die zich van de meezwemmende haringen onderscheidt door zijn gouden kleur. Daarmee wordt tot uiting gebracht dat de Haringlaureaat zijn inspanningen nooit in z’n eentje maar altijd in samenwerking met anderen verricht. Hij is als het ware de meest opvallende haring in een school van vele. Op de  voet van de wisseltrofee wordt elk jaar de naam vermeld van degene aan wie De Gouden Haring is toegekend. Er behoort ook een oorkonde en insigne bij die de Haringlaureaat mag houden.

Toekenning en uitreiking

De toekenning van De Gouden Haring is geregeld in het ‘Gouden Haring Reglement’. Behalve het hierboven genoemde toekenningscriterium bevat het procedurele regels die bij de toekenning in acht moeten worden genomen. De toekenning vindt plaats op voordracht van een onafhankelijk jurycomité dat uit vijf leden bestaat die allen Scheveninger moeten zijn en die door de Stichting Vlaggetjesdag worden benoemd voor drie jaar. Het Jurycomité motiveert de voordracht in een schriftelijk en door elk jurylid ondertekend juryrapport dat bij de uitreiking  door de juryvoorzitter wordt voorgelezen. De Gouden Haring zal door  Vlaggetjesdagvoorzitter Gerbrand Voerman worden uitgereikt tijdens de opening van Vlaggetjesdag op zaterdag 15 juni om 11.00 uur  op het podium aan de Tweede Binnenhaven.

Spannend moment voordat het Vlaggetjesdagfestijn van start gaat: wie verschijnt er op het podium om De Gouden Haring te verschalken?

 

Foto’s: Dick Teske

Voor gebruik foto’s AUB contact opnemen met de fotograaf.