WEDSTRIJDBEPALINGEN

voor

VLAGGETJESDAG CUP

Georganiseerd door

Jachtclub Scheveningen Stichting Vlaggetjesdag Scheveningen
Hellingweg 98, 2583 WH  Den Haag Roerstraat 54, 2584 TW  Den Haag

 

1. Regels

1.1 De wedstrijd is onderworpen aan de regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen.

1.2. Deelnemende boten moeten voldoen aan de World Sailing Offshore Special Regulations (laatste uitgave) categorie 4, deze kunt u downloaden via de World Sailing Website.

1.3 Persoonlijke drijfmiddelen.

  • Het is aanbevolen om te alle tijden een reddingsvest te dragen.
  • Het is verplicht om een reddingsvest te dragen na zonsondergang en bij mist, maar de aanbeveling blijft van kracht.

1.4 Het is niet verplicht om tijdens de wedstrijden een trysail en/of stormfok aan boord te hebben

1.5 Voor de Dual/Single Handed deelnemers geldt dat gebruik van een stuurautomaat of windvaanstuurringting is toegestaan. Dit wijzigt RvW 52.

2. Mededelingen aan deelnemers

Mededelingen aan deelnemers worden op wedstrijddagen kenbaar gemaakt via VHF kanaal 72.

Ook is er een whatsapp groep waar alle deelnemende schippers gedurende de wedstrijd aanvullende informatie kunnen ontvangen.

3. Wijzigingen in de wedstrijdbepalingen

Iedere wijziging van de wedstrijdbepalingen wordt bekend gemaakt via VHF kanaal 72.

4. Seinen op het startschip

Er worden geen visuele seinen getoond, maar alleen via VHF kanaal 72.

5. Programma van wedstrijd en starttijden

Datum 16 juni 2019
Start 12:00 uur  (11:50 uur tien minutensein)

6. Wedstrijdgebied

De reden van Scheveningen, het gebied voorkomend op pagina 1801.7 van de hydrografische kaart 1801, laatste uitgave.

7. De banen

Er kunnen verschillende banen worden gevaren: zoals getoond in de bijlagen.

Type I     : afhankelijk van wind en stroom 1-2-3 ronden

Type II    : afhankelijk van wind en stroom 0-1-2-3 ronden om de Drains

8. Merktekens

Alle merktekens zijn de vaste bestaande betonning.

9. Gebieden die hindernis zijn

De volgende gebieden zijn gedefinieerd als hindernissen:

Het vaargebied ten noorden van de lichtenlijn van de haven van Scheveningen dient vrij te blijven voor beroepsvaart op verzoek van de verkeerscentrale Scheveningen.

10. De start

Aftellen van de start via VHF kanaal 72

11. Wijziging van het volgende rak van de baan

Via VHF kanaal 72

12. Strafsysteem

Regel 44.1 is gewijzigd zodat de Twee-Rondenstraf is vervangen door de Één-Rondestraf.

13. Tijdslimiet

21:30 uur

14. Protesten en verzoeken om verhaal

Er is geen protestcomité daar het om een vriendschappelijke wedstrijd gaat, echter gaat de organisatie ervan uit dat iedere deelnemer zijn eigen scheidsrechter is en op sportieve wijze de regels naleeft.

15. Scoren

Iedere deelnemer dienst zelf zijn finishtijd te noteren en deze via de whatsapp zo snel mogelijk na de finish door te geven aan de wedstrijdleider.

16. Veiligheidsvoorschriften

16.1 Een boot die zich terugtrekt uit een wedstrijd moet de wedstrijdleider zo snel mogelijk op de hoogte brengen via VHF kanaal 72.

16.2 Het is niet toegestaan met anker(s) op de boeg te varen.

16.3 Noodsituaties of Man Overboord gevallen dienen onmiddellijk gemeld te worden aan het wedstrijdcomité op VHF kanaal 72 en op kanaal 21 Verkeerscentrale Scheveningen welke in verbinding staat met de KNRM (Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij).

17. Vervangen van bemanning of uitrusting

17.1 Vervanging van deelnemers is toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring.

17.2 Vervanging van beschadigde of verloren uitrusting is niet toegestaan tenzij goedgekeurd door het wedstrijdcomité. Dit geldt ook voor zeilen.

18. Uitrusting- en metingcontroles

18.1 Een boot of uitrusting kan te alle tijden worden gecontroleerd op het voldoen aan de wedstrijdbepalingen.

18.2 Het gebruik van spinnakerrs/gennakers en code 0’ lichtweer zeilen is niet toegestaan, mits de wedstrijdleider dit heeft aangegeven bij de baan bespreking.

18.3 Uitbomen van voorzeilen is niet toegestaan.

19. Evenementreclame

Het voeren van reclame is toegestaan, mits afgestemd met de wedstrijdleider.

20. Beperkingen op uit het water halen

Er zijn geen beperkingen. Boten mogen uit het water gehaald worden

21. Duikuitrusting en plastic baden

Onderwaterademhalingsapparatuur en plastic baden of een equivalent daarvan mogen worden gebruikt.

22. Prijzen

Na de wedstrijd is er een prijsuitreiking in het Clubhuis

1e prijs   : Vlaggetjesdag Cup wisseltrofee

2e prijs   : Kruik Corenwijn

3e prijs   : Fles wijn

23. Afwijzing van aansprakelijkheid

Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de Vlaggetjesdag Cup. Zie regel 4, Besluit om wedstrijd te zeilen. De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiele schade of persoonlijke letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijd.

24. Verzekering

Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van € 2.000.000,- per evenement of het equivalent daarvan, inclusief dekking voor Noordzee.

25. Organisatie

De wedstrijdleider is         : Erik van Houten (Gamble)

Email                                   : clubwedstrijden@jachtclubscheveningen.com

Mobiel nummer                 : +31 6-53 99 77 02

Type I:

Type II: